top of page

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatuksella tuotetaan kaikenikäisille edellytyksiä seksuaalisen hyvinvointiin sekä omaehtoiseen, turvalliseen toimintaan. Seksuaalikasvatuksessa opetellaan taitoja, joita omien ja muiden rajojen tunnistamisessa tarvitaan. Myös tunnetaidot ovat keskeinen osa seksuaalikasvatusta. Kaisa Merelä on koulutettu seksuaalikasvattaja ja opintonsa hän on suorittanut Sexpolla.

Sexpo on toiminut seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa vuodesta 1969 lähtien. Sexpo edistää vapaata ja avointa seksuaalikulttuuria. Myönteisen seksuaalikulttuurin vahvistaminen ja ihmisten asenteiden muuttaminen on osa tätä tavoitetta. Sexpon koulutusten tehtävänä on levittää seksipositiivisia asenteita, tietoa ja osaamista seksuaalisuudesta mahdollisimman laajalle.

bottom of page